planuri arhitectura

Bucureștiul este un oraș în continuă dezvoltare și, deci, în plină expansiune imobiliară. Nevoia de spații și de dezvoltare urbană își găsește rezolvare prin dezvoltatorii imobiliari, care identifică aceste nevoi și vin în întâmpinarea lor prin proiecte imobiliare de diverse tipuri.

În acest demers, poate cei mai importanți parteneri ai dezvoltatorilor sunt arhitectul, respectiv biroul de arhitectură, care pot asista investitorul de la faza de identificare a terenului, concepție, vizualizare și proiectare, inclusiv proiectare conexă (instalații, securitate la incediu, studiu geotehnic), obținere documentații de urbanism, până la execuție și design interior. 

Orice proiect imobiliar, fie că vorbim despre locuințe în cadrul unor ansambluri rezidențiale sau blocuri, despre clădiri de birouri sau spații comerciale, se adresează în cele din urmă consumatorului final, fie el persoană fizică sau juridică.

De aceea, și dezvoltatorii imobiliari trebuie să aibă permanent în vedere sarcina de a răspunde, prin produsul pe care îl oferă, necesităților fiecărei categorii de clienți, în raport cu tipul de proiect.

Pentru a identifica și satisface aceste necesități, este recomandat să se bazeze pe serviciile unui birou de arhitectură. 

 

Când știi că ai un proiect imobiliar de succes?

De cele mai multe ori, dezvoltatorii sunt doar investitori, care dețin sau obțin fondurile necesare investiției, nu neapărat și knowhow-ul pentru a o realiza.

Apare, astfel, în mod firesc, nevoia de a colabora cu specialiști. Pentru a maximiza profitul, oferind, în același timp un produs de calitate, proiectul trebuie bine gândit și atent coordonat de la început, în toate fazele sale. Toate constituie premise ale succesului pe care îl va avea produsului final: alegerea terenului potrivit, realizarea unui proiect de arhitectură interesant, viabil, estetic și funcțional, armonios integrat în contextul urban, execuția riguroasă a acestuia.

Un proiect imobiliar de succes va fi cel care a punctat corect fiecare fază, va avea o valoare mai mare și își va găsi mai ușor cumpărători.

Important de avut în vedere în acest context este și faptul că biroul de arhitectură este un spațiu de confluență al actorilor cu rol important în piața imobiliară.

Colaborarea cu acesta poate crea nu doar oportunități de investiții, prin punerea în legatură a investitorilor cu proprietarii de terenuri și cu antreprenorii, dar poate oferi suplimentar o bază consistentă de colaboratori (ingineri structuriști, ingineri de instalații), parteneri, furnizori și producatori de materiale de construcție sau de echipamente, pentru implementarea proiectului.

Se câștigă astfel nu doar timp, ci și calitate, căci toți aceștia au fost deja filtrați din punct de vedere al competenței și seriozității, prin colaborarile avute anterior.      

 

Arhitectul, în rol de mediator între dezvoltator, client și context urban

S-ar putea spune că biroul de arhitectură are rolul unui mediator între dezvoltator și clientul final, dar și între dezvoltator și contextul urban, orașul pentru care acesta își oferă serviciile.

Arhitectul, în cele din urmă, este persoana obiectivă din spatele proiectului, cel care identifică, înțelege și are în vedere interesele tuturor celor menționați, integrându-le. Aici vor conta, desigur, calitățile sale profesionale – pregătirea, experiența, rigoarea – în egală măsură cu cele umane: echilibrul, coerența, seriozitatea, nivelul de conștiință personală.  

Arhitectul este cel care, cu implicare și eficiență, căută permanent să pună în acord destinația și detaliile de proiectare, arhitectură sau design ale clădirii cu beneficiarul ei, să creeze spații în care acesta să se regăsească, cu care să se identifice, care să îl inspire.

Indiferent că este vorba despre clădiri rezidențiale, spații de birouri sau comerciale, misiunea este aceeași. De la viziune, la concepere și creație, de la detaliile de proiectare, la ansamblu, parcursul fiecărui proiect trebuie să se bazeze pe o abordare unică, în raport cu contextul, dezvoltatorul și intenția acestuia, beneficiarul final și nevoile sale. 

Contextul oricărui proiect imobiliar, deci și al proiectului de arhitectură, ca punct de plecare, este configurat de câteva elemente principale: amplasarea, destinația, beneficiarii, nevoile acestora.

Odată stabilit contextul, trebuie definiți parametrii estetici și funcționali, apoi configurate design-ul interior și exterior. Altfel spus, orice proiect trebuie gândit integrat, atât în spațiu, cât și în timp, cu preocupare constantă nu doar pentru faza de execuție, ci și pentru cele care urmează.

Rolul biroului de arhitectură este de a crea identitate, prin adaptarea la context și la constrângerile specifice zonei, dar și adăugarea de plus valoare investiției, îmbunătățirea calității vieții beneficiarilor, conservarea resurselor, scăderea costurilor, înfrumusețarea mediului urban și educația estetică a celor care îl populează.      

Pentru a înțelege importanța parteneriatului cu biroul de arhitectură, putem analiza pe rând, în raport cu fazele unui proiect, implicarea acestuia și rolul ei, ca argumente de avut în vedere de orice dezvoltator responsabil. 

 

Borna zero: evaluarea potențialului unei investiții

Astfel, pentru a obține cele mai bune rezultate în urma investiției într-un teren destinat construirii sau într-o clădire, este vital să fie cunoscute și înțelese informațiile și criteriile de evaluare corectă ale investiției. Aici intervine consultanța, componentă esențială în demararea și realizarea unui proiect. Intervine, deci, specialistul.

Înainte de a decide să investiți, solicitați opinia unui arhitect! El va analiza zona, respectiv poziționarea pe harta orașului, din perspectiva serviciilor, a facilităților pe care le oferă, va ști să calculeze prețul mediu, punctele forte și cele slabe. Va fi în măsură să propună modalități de valorificare a avantajelor și de atenuare a punctelor slabe, va identifica oportunitățile și le va transforma în atuuri câștigătoare.    

arhitectura proiect rezidential

Totodată, arhitectul va identifica standardul de construire specific și nivelul bugetului necesar, gândind soluții realiste, adaptate terenului, pentru optimizarea bugetului și maximizarea obiectivă a randamentului investiției. Va veni cu propuneri și soluții care sa evidențieze produsul final (clădirea, locuința, biroul) în raport cu concurența și reperele din zona. Vă va oferi argumentele de negociere corecte pentru faza finală, cea de valorificare, când proiectul dumneavoastră va trebui să se identifice și să se plaseze în avantaj fata de concurență și să convingă potențialii clienți că este cea mai bună alegere pentru ei. 

Războiul hârtiilor: planuri, proiecte, studii, avize și documentații

Toate aceste date vor fi integrate în proiectul de arhitectură, dar și în proiectarea conexă, pentru că, de la idee la implementare, în cazul construirii sau chiar amenajării ori al schimbării destinației unei clădiri, există o listă de proiecte și studii de specialitate menite să asigure obținerea avizelor și conformitatea cu legislația în vigoare.

Un parcurs consumator de timp și energie, pe care biroul de arhitectură îl poate prelua, oferind: proiectarea rezistenței clădirilor și a instalațiilor de toate tipurile, realizarea expertizei tehnice de rezistență, studii de însorire, scenarii de securitate la incendiu, studiu geotehnic, calculul coeficientului global de izolare termica și toate documentațiile și studiile necasare obținerii avizelor și a autorizației de construire.

Demararea construcției unei clădiri are nevoie de multe ori, dacă vorbim despre terenuri sau situații dificile, de o serie de proiecte suplimentare, în conformitate cu regulamentele de urbanism.

Pentru obținerea aprobărilor necesare în aceste cazuri, sunt necesare documentații tehnice ample, acestea fiind preluate tot de specialiști – arhitecții și urbaniștii din cadrul biroului de arhitectură – care realizează documentațiile de tip PUD (plan urbanistic de detaliu) și PUZ (plan urbanistic zonal), iar ulterior documentația necesară obținerii autorizației de construcție.

Degrevarea investitorului de această corvoadă procedurală lasă timp și resurse pentru a fi alocate business-ului său, cel care generează veniturile și susține financiar proiectul.      

 

De la hârtii și vorbe, la fapte: execuția proiectului

Mai departe, pe tot parcursul execuției proiectului, biroul de arhitectură se poate implica în propunerea și alegerea materialelor, negocierea și comunicarea cu executanții, pentru optimizarea bugetelor și a cantităților materialelor.

Dacă obiectivele referitoare la economia de energie și costurile de operare au fost identificate și stabilite clar încă din faza de proiectare, acestea sunt mult mai ușor de urmărit, implementat și realizat în cea de execuție.

Orientarea și amplasarea în raport cu punctele cardinale pentru optimizarea aportului de lumină naturală, utilizarea materialelor adecvate pentru fiecare zonă, colaborarea cu specialiștii în proiectarea de instalații eficiente energetic sunt detalii care vor genera economii viitoare, fiind integrate și corelate în toate proiectele de specialități.      

De asemenea, biroul de arhitectură propune, adaptează și eficientizează intervențiile în cazul situațiilor neprevăzute, pentru ca proiectul să nu aibă de suferit. Este important să știi că, în situații de criză, ai alături un partener pe care te poți baza în rezolvarea rapidă și deblocarea unui astfel de impas. 

 

Tușa finală: designul interior și crearea experiențelor senzoriale care seduc

Arhitectul, ca specialist care înțelege nevoile clientului, poate armoniza universul interior al acestuia cu parametrii interiori ai construcției, realizând și lucrările de design interior.

De la stadiul de concept, către alegerea materialelor și mai departe, spre faza finală, de execuție, arhitectul poate configura spații cu personalitate, identitate proprie și originalitate, care să ofere utilizatorilor o experiență unică din punct de vedere estetic și funcțional, să inducă o stare de bine și de confort absolut, prin toate detaliile de design.

Designul interior va deveni astfel un asset suplimentar al proiectului. 

Pentru o mai bună înțelegere a proiectului, precum și pentru redarea fidelă a felului în care vor arăta construcția și design-ul clădirii la final, biroul de arhitectură oferă servicii de randare/vizualizare 3D de înaltă calitate.

design interiorFolosind cele mai noi tehnologii de grafică, poate realiza și prezentări ale proiectului în scop comercial, redând prin imagini expresive ambianța, atmosfera, amplasarea, design-ul și arhitectura clădirii sau a spațiului, pentru a crea o experiență senzorială ce devine conector între spațiul respectiv și destinatarul vizat sau cel care va folosi spațiul. Vă poate fi, astfel, partener în faza de valorificare a proiectului.

 

V-am convins? Tragem linie și:

Concluzia ar fi că biroul de arhitectură poate oferi o abordare integrată a serviciilor, de la consultanță imobiliară pentru alegerea celei mai bune investiții, la proiectare arhitecturală de cea mai bună calitate, gestionare de bugete corelate cu proiectul, execuție propriu-zisă a proiectului imobiliar (construcție, finisaje, design interior & exterior) și urmărirea întregului proces, până la finalizare.

Misiunea sa, ca partener al dezvoltatorului imobiliar, este să ofere consultanță, experiență în crearea de confort, estetică, identitate și inspirație, asistență în execuție și vânzare, astfel încât, în final, să genereze rentabilitate, plus valoare, profit.